Medical     Orvosi Angol      English

Communication courses for physicians, dentists and nurses

„Házhoz jön az angol tanár”

 

 

Ismertetés

„Házhoz jön az angol tanár”

      (revision 2014 may 26)

Bevezetés

A  KAT (Kommunikációs Angol Tanfolyam)  egy orvosi angol nyelvgyakorló rendszer, amely orvosi szövegek használatával segíti a résztvevőt az angol orvosi nyelv kommunikációban. A tanfolyamot 50 éve Amerikában élő és ott képzett magyar anyanyelvű szakorvos személyesen végzi.

Legfőbb hangsúlyt a kiejtés és a hangsúlyozás helyes használatára és kommunikáció fejlesztésére fektetjük. A Skype internetes program használatával 1-4 személy vehet részt egyszerre a szöveg fordításában és a beszéd gyakorlásában.

 

Szükséges felszerelés:

Számitógép hangkártyával és fülhallgató/mikrofon felszereléssel, internet kapcsolattal. Szükséges továbbá a Skype program letöltése, valamint erre az ingyenes  bejelentkezés. ( Skype használata)  Noha modemes kapcsolattal is részt lehet venni, szélessávú kapcsolat könnyebben használhatóvá teszi a különböző egyéb szolgáltatásainkat. (lásd alább)

Javasoljuk továbbá webkamera használatot egy személyes tanfolyam esetében. Több résztvevővel a kamera nem működik.

 

Módszer

A tervezett 10 x 1 órás tanfolyamnak figyelmesen összeválogatott anyagát a jelentkezők rendelkezésére bocsátjuk, hogy azokat akár kinyomtatva az óra folyamán használhassák. Az oktató a kijelölt időben a Skype rendszeren bekapcsolja a fizetett jelentkezőket, és fenntartja a kapcsolatot. A résztvevők mondatonként olvassák fel a szöveget, az oktató megismétli a szöveget, javítás céljából, megmagyarázza az ismeretlen szavakat, a szavak kiejtését és hangsúlyozását, majd a résztvevők ismétlik a helyes kiejtést és hangsúlyt gyakorolva. Amint egy mondat elemzését kiejtését mindenki elsajátította, a folyamat folytatódik minden egyes résztvevővel.

Az órákat kizárólag az esti órákban  tartjuk, így a résztvevők az otthon kényelmében vehetnek részt a képzésben.

Képességnek megfelelően  egy 60 perces órán 300 - 600  szót tartalmazó szöveg ismertetése és gyakorlása lehetséges. A megadott szöveg fennmaradó része a résztvevőnek alkalmat ad további magántanulásra az óra után.

A következő lecke elején az előző lecke anyagát röviden megismételjük.

 

A résztvevők

Az angol nyelv alap vagy középfokú ismerete feltétlenül szükséges előfeltétel. Noha a résztvevő által eddig ismert (olvasásból tanult) szavakat is korrigáljuk, célunk az újonnan bemutatott szavak helyes használatának ismertetése. NEM  tanítunk naprakész orvosi irodalmat, hanem angol ORVOSI szaknyelvet gyakorlunk. Az orvosi szaknyelv mellett általános angol nyelvet is tanítunk, kommunikációt, beszédkészséget és előadás készséget is fejlesztünk.

Az órák egymásra épülnek, így egy órából való kimaradás lelassítja a többi résztvevő előrehaladását a következő alkalommal.

Ezen túl a résztvevőknek bizonyos alap komputer ismeretre is szüksége lesz, pl. e-mail és csatolt okmányok fogadása, ezek Word formátumban való kinyitása és kinyomtatása valamint a Skype program használata.

 

A tanrend

A heti 2 x 60 perces kapcsolat alkalmából  egy adott szöveget használunk, ami szabad társalgásra is alkalmat ad.

Az adott szöveget  az óra előtt ismertetjük a résztvevőkkel. Ez lehetővé teszi a szöveg megismerését és lefordítását. A szöveghez egy kinyomtatható szótárt is kapcsolunk, amely a szövegre vonatkozó kevésbé ismert hangsúly és kiejtés szempontjából kritikus szavak szótára. Ez nem egy teljes szótár, viszont a tanfolyam folyamán egy egész szótárkészlet lesz kialakítható. A szótár anyagát Excel lap formátumban állítjuk rendelkezésükre.

A szövegek tartalma kezdetben általános (háziorvosi) témákra irányul. Kellő érdeklődés esetében a jövőben különböző szakorvosi témák felé irányuló szövegcsomagokat is tervezünk felhasználni. Amennyiben négy vagy több résztvevő azonos tartalmú szöveg gyakorlását kívánja, e kívánságnak örömmel teszünk eleget. Fogorvosok számára külön szakszöveggel is tanítunk.é

 

Pontszerzés

A pontszerzés lehetőségére folyamodtunk. Ennek egyik szükséglete egy vizsga. Így a 10 - hetes tanfolyam után egy írásbeli és egy szóbeli vizsga letételét javasoljuk. Az írásbeli vizsga a tanfolyam anyagából kiszűrt szövegrészek fordításából áll, amelyet az interneten közölt kérdőívbe kell beírni és beküldeni.

A szóbeli vizsga egy külön kapcsolat keretében mondatok és szavak olvasásán alapszik, valamint egy rövid állásinterjú lesz, ahol a vizsgázóhoz intézett kérdésekre kell válaszolni.   Ez körülbelül 15 percet igényel előzetesen egyezett időpontban. Mindegyik vizsga 100 ponttal kezdődik, és minden hiba esetében 0.5 pontot vonunk le a maximális 100 pontból. A végeredmény a két vizsga átlageredménye lesz. Feltételezésünk szerint 75 pont felett a vizsga és a tanfolyam sikeres. Az akkreditáció folyamatban van. 

 

Költség

 

Egy 60 perces tanfolyam óránkénti díja 4700 HUF .  A 10 alkalomra előre befizetett tanfolyam ára résztvevőnként 45.000 HUF no ÁFA. 

 A befizetést  minimum egy héttel a tanfolyam kezdete előtt meg kell kapnunk. Amennyiben valaki nem képes a folyamatos alkalmakon részt venni, úgy lehetőséget adunk azok későbbi pótlására.

Kedvezmények:

  • Amennyiben egy résztvevő beajánl három másik (befizetett) résztvevőt, az ajánlónak 10 % kedvezményt biztosítunk.

 

Jelentkezés

A tanfolyamra egy, a jelentkezési ívet  kell kitölteni és emailen beküldeni. Ezen egyéb adatokon túl megkérdezzük az érdeklődő jelen angol nyelvismerete szintjét.  A nyelvismeret szintjén alapuló beosztás alapján nem garantálható egy bizonyos napra vagy órára tett igény kielégítése. Megkérjük továbbá az érdeklődőt, hogy szánjon öt percet  angol tudásának kiértékelésére öt kérdést megválaszolásával és egy néhány mondatos önéletrajz megírásával.  

 

Tanmenetrend

Egyéni tanfolyamok idejét személyes megbeszélés alapján osztjuk be.

A heti két nap terveink szerint hétfő-szerda, vagy kedd-csütörtök napok vagy egyéb nap kombinácók.  A kezdési időt 17 és 22 óra között lehet variálni. A tanfolyam teljes időtartama nincs meghatározva.

Hétvégi, napi többórás (esti órákban) szuper-tanfolyam szervezése is lehetséges egyénenként vagy csoportosan kellő számú jelentkező esetén.

 

Egyéb információ

A megadott napi szöveget felolvasva is rendelkezésre tudjuk bocsátani a résztvevőknek. Ugyanígy, elkészítettönk egy „hangtárt”, azaz hangos szótárt, amely minden, a szótárban megjelenő szó helyes kiejtését és hangsúlyozását tartalmazza. Ezen túl az angol nyelv használatának elősegítésére kifejezéseket kivonatolunk a szövegekből és ezeket a résztvevő a tanfolyam túl szabadidőben időben függetlenúl használhatja a kiejtés gyakorlására.

Előzetes megállapodás esetében egy, a résztvevő által tervezett angol nyelven mondandó előadás szövegének gyakorlását is szívesen végezzük a fenti módszerrel.  Ennek részleteit szívesen megbeszéljük egyénileg.

 

 

Levél a szerzohöz dr.  I. Böröcz

Copyright © 2007 István Böröcz   Minden jog fenntartva.
Módosítva: 2009.04.04.